Het Blauwe Boekje

Stijlgids voor de levensgenieter

Buitenlanders weg ermee?

Volgens de helft van de Nederlandse bevolking telt Nederland te veel ‘allochtonen’, zo blijkt uit het deze week verschenen Jaarrapport Integratie van het CBS en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Uit dit rapport blijkt dat de tolerantie voor allochtonen uit andere culturen erop achteruit gegaan. “Het oordeel is het meest negatief over Marokkanen“, zo valt te lezen in het onderzoek. Het onderscheid allochtonen/autochtonen wordt overigens alleen in Nederland gebruikt (het woord ‘apartheid’ is ten slotte niet voor niets Nederlands). De term allochtoon wordt te pas en te onpas gebruikt en werkt stigmatiserend. Zo is een rasechte Hollander die de ‘pech’ heeft afkomstig te zijn van de Antillen (Nederlands grondgebied) een allochtoon, maar een Indonesiër niet, want afkomstig uit een der voormalige koloniën. Desalniettemin blijft het kabinet spreken van allochtonen, zo schrijft het in een brief aan de Tweede Kamer.

Expats

Het feit dat buitenlanders niet echt hartelijk worden ontvangen in Nederland blijkt ook uit een gisteren uitgelekte opiniepeiling onder werknemers van in Nederland gevestigde internationale organisaties zoals het Internationaal Gerechtshof, Europol, en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Maar liefst 77% van de expats in Nederland geeft aan weg te willen, onder meer vanwege het groeiende wantrouwen van Nederlanders jegens vreemdelingen.

Op dezelfde dag dat het CBS zijn rapport publiceerde, adviseerde topeconome Giovanna Prennushi van de Wereldbank juist dat Nederland veel meer immigranten moet toelaten. Ook volgens de auteurs van Het Blauwe Boekje is Nederland nog lang niet vol, en kunnen de ‘autochtonen’ best gebaat zijn bij wat meer exotische invloeden. Bovendien zijn immigranten onmisbaar voor een groeiende en gezonde economie. Vindt u buitenlanders vreemd en ongewenst, ga dan bij u zelf te rade of u wellicht zelf niet een beetje vreemd bent. In het grootste deel van de wereld bent u namelijk ‘die buitenlander’.

buitenlanders; marokkanen; moslims.

0
 • http://www.blogger.com/profile/15769916 Duan

  Ik weet niet of de meeste mensen weten wat allochtoon is.
  Een allochtoon is iemand waarvan een van de ouders van buitenlandse afkomst is.
  Dus ook als je vader uit België of Frankrijk komt.
  Het mooiste van dit alles is dat als we alle allochtonen weg moeten

 • P.J. van der Eerden

  Het woord “apartheid” is geenszins een Nederlands woord.
  De apartheid is ontstaan in Zuid-Afrika, toentertijd een lid van het Britse Gemenebest.
  Het woord komt dus uit het Afrikaans, een taal die is afgeleid van het Nederlands, en de manier waarop hier geïnsinueerd wordt dat het woord ontstaan is in Nederland is aldus klinkklare onzin.

 • giosgirl

  zolang men de taal niet beheerst, de buitenlandse cultuur wilt behouden in het gastland(buitenshuis) , commentaar heeft op de nederlandse kerken/wetten en regeltjes, het paspoort uit vaderland wil behouden zonder nederlander te willen worden, is naar mijn mening een ongelofelijke allochtoon. Kan men de taal vloeiend schrijven, lezen en spreken en wil men zich aanpassen (dus vooral op sociaal gebied!!!) aan het gastland binnen een periode van max 6 maanden zonder alleen te willen genieten van alle sociale voorzieningen dan pas mag men zich een aangepaste allochtoon noemen, maar allochtoon blijft men altijd. ook de nederlanders in het buitenland. Het woord ‘ expat’ wordt tegenwoordig iets te snel gebruikt. Het woord ‘immigrant’ mag ook al bijna niet meer, kom op zeg. We moeten tegenwoordig onze woorden 10 x afwegen voor we het mogen uitspreken, belachelijk. Buitenlander is een gast in ons land, oftewel een immigrant, oftewel een allochtoon.

 • http://reinder.rustema.nl Reinder Rustema

  @giosgirl

  1. Taalbeheersing. Al die mensen die Nederland sinds hun geboorte nooit hebben verlaten en alleen een onverstaanbaar dialect praten, moeten die uitgezet worden? Wat is de ondergrens van taalbeheersing? Telt de gebarentaal ook mee? Is dus niet te gebruiken als criterium.

  2. Wat is buitenlandse cultuur? De kerstman, Halloween, Thanksgiving?

  3. Commentaar op kerken, wetten of regeltjes mag niet meer? Dan wordt het heel snel heel leeg in het land. De Tweede Kamer kan niet meer functioneren.

  4. Wereldwijd is er de tendens dat mensen meerdere paspoorten hebben. Daar zijn allerlei redenen voor te bedenken. Erfenis kwesties, je kan je vakantiehuis in het buitenland niet op je naam zetten als je niet ook een paspoort daar hebt, de gekste redenen. Een paspoort zegt niets over loyaliteit.

  5. Aanpassen op sociaal gebied? Wie stelt de norm? De gevatte Amsterdammer uit de Jordaan? Een Hagenees of een Hagenaar?

  Alleen juridische criteria zijn hanteerbaar, de rest is kroegpraat.

 • Jeffrey David

  @Reinder,

  1. Dat is een onzin argument. Diegene die met dat onverstaanbare dialect meedraaien in de samenleving, daar is toch niets mis mee? Én het is bovendien een stukje Nederlandse cultuur! En die enkeling die gebarentaal moet spreken die moet dat in eigen land togh ook?

  2. Ook onzin Reinder, als je niet weet waar je over praat, hou dan je klep dicht. Wat dacht je van moslims die baas over vrouw willen spelen? Of moet dat van Allah? En dat is maar één van de stukjes cultuur die ik je wel kan opnoemen.

  3. Mee eens wij hebben ook commentaar op…

  4. Mee eens…

  5. Ik snap je punt, maar er moet wel een grens zijn waar men zich aan moet aanpassen. Ruimte voor verbetering dus.