Het Blauwe Boekje

Stijlgids voor de levensgenieter

Corruptie

Corruptie is zo oud als de weg naar Rome (die trouwens met steekpenningen is aangelegd) en komt overal ter wereld voor. En hoewel men graag anders wil doen geloven, komt corruptie óók bij ons voor. Om elke schijn van omkoopbaarheid te vermijden, mogen ambtenaren eigenlijk geen cadeaus aannemen. Bij de jaarwisseling kan in Nederland wel wijn of een ander relatiegeschenk worden aanvaard, maar dat geschenk mag nooit meer waard zijn dan 25 euro. Dit bedrag varieert van provincie tot provincie. En er kan natuurlijk altijd over onderhandeld worden. In België mogen ambtenaren helemaal niets accepteren.

Lange tijd heeft corruptie in Nederland niet bestaan, simpelweg omdat het spreken over het onderwerp taboe was. Inmiddels is wel duidelijk dat corruptie in alle bestuurslagen voorkomt. Maar liefst 60% van de Nederlandse bevolking denkt dat de corruptie in Nederland alleen nog maar toe zal nemen. Alleen in India is de bevolking iets pessimistischer over haar integriteit.28 In tegenstelling tot de meeste andere Europese landen is in Nederland strafrechtelijke vervolging van politici bijna onmogelijk. Het poldermodel werpt opnieuw zijn vruchten af: omdat iedereen schuldig is, is niemand verantwoordelijk.

Wat beleefd is in Europa, kan wel eens onbeschoft zijn in Azië. Daar wordt op een hele andere manier tegen corruptie aangekeken. In Europa bestaan toch ook makelaars, tussenpersonen en adviseurs die geld vragen voor hun diensten? Ook op kleinere schaal is corruptie volkomen geaccepteerd. Landen in Zuidoost-Azië betalen hun ambtenaren en politieagenten slecht. Een opklapbaar verkeersbord voor verboden in te rijden kan het armzalige salaris nog enigszins aanvullen. Zet het neer op een plek waar sinds jaar en dag iedereen rechtsaf slaat en incasseer ter plekke de boete. In veel landen kunnen grote orders verkregen worden door bijvoorbeeld het pensioen van de besluitvormende minister veilig te stellen. Dat klinkt not done, maar is het daadwerkelijk slechter dan een voormalige minister die betrokken is geweest bij menig fraudegeval te promoveren tot Europees Commissaris, inclusief hoog salaris en een uitstekend pensioen?

Krijgt u last van gewetenswroeging, stel dan de volgende vraag: zou ik dat wat ik nu doe ook aan mijn moeder vertellen? En zo ja, voor hoeveel?

bedrijfscodes; chantage