Het Blauwe Boekje

Stijlgids voor de levensgenieter

Kerstmis

Kerstmis, althans de datum, heeft helemaal niets met Jezus Christus te maken. Jezus werd geboren ergens halverwege de maand september van het jaar 5 vóór …eh… Christus. De datum van kerst werd pas in de vierde eeuw door de Romeinse kerk gekozen om het volk af te leiden van een heidens feest, de geboorte van de Zonnegod (Sol, of Helios), dat op 25 december werd gevierd. Sindsdien wordt Jezus’ geboorte op die dag gevierd. Kerst was tot in de vorige eeuw een religieus getint feest, maar is tegenwoordig weer een overwegend heidense happening waar qua glitter en glamour alles uit de kast moet worden gehaald, met smokings en cocktailjurkjes, dertiggangendiners en immense cadeaus. Alleen in Nederland wordt het lijden verlengd met een tweede en in sommige streken zelfs een derde kerstdag. In Groot-Brittannië, Australië, Canada en Ierland is 26 december Boxing Day, genoemd naar de dozen in de kerken die op die dag opengingen om giften onder de armen te verdelen. De kerstman is overigens een rechtstreekse afgeleide van de Nederlandse Sint-Nicolaas.