Het Blauwe Boekje

Stijlgids voor de levensgenieter

Moslims

Mohammed (571-632 AD) was een koopman die na een openbaring van de engel Gabriël in 610 begon te preken in Mekka. Al snel moest hij uitwijken naar Medina, waar de volgelingen zich verzamelden op Mohammeds binnenplaats. Moskees zijn nog steeds gebouwd volgens de indeling van het huis van de profeet. De leer is vastgelegd in de Koran.

Niet alle Arabieren zijn moslims en niet alle moslims zijn Arabier. Islam is a way of life die zich ook uitstrekt op zakelijk gebied. Vrijdag is de rustdag. Het is echter niet tegen de wet toch te werken en bijvoorbeeld een zakelijke ontmoeting te hebben. De basis van de islam is het geloof in Allah als enige God en in Mohammed, zijn profeet. Moslims vieren met gebed en meditatie de achtste maand van het moslimjaar, de nacht van Baraa, gebaseerd op het geloof dat de profeet Mohammed de gebedsrichting van Jeruzalem naar Mekka veranderde. Een moslim dient vijf keer per dag met het gezicht richting Mekka te bidden. In veel multiculturele bedrijven is hier een speciale ruimte voor. Bidden gebeurt altijd zonder schoenen en nadat de handen gewassen zijn, eventueel in het luchtledige.

Op de tiende dag van de twaalfde maand wordt door moslims een dier geofferd. Tweederde van het vlees geeft men aan familie of vrienden, maar vooral aan de armen. Op die dag wenst men elkaar Aid-Mubarak, ofwel ‘gezegend offerfeest.’ Vermijd het geven van een feest in de eerste maand van het islamitische jaar, want toen werd Mohammeds kleinzoon vermoord.

Het moslimgeloof verbiedt varkensvlees omdat het onrein is. Alleen in Saudi Arabië en Koeweit is alcohol bij wet verboden. Volgens Mohammed is reinheid de helft van het geloof. Eten geschiedt veelal uit één grote schaal of een aantal kleinere schalen. Als er gekookt wordt dan is dit ook vaak zeer uitgebreid en als u wordt uitgenodigd, wordt verwacht dat u van alles wat proeft. Als de koffie wordt geserveerd, is het tijd te gaan.

Als u moslims begroet is dit vaak niet voldoende. Informeer naar de familie die u bij de vorige bijeenkomst waarschijnlijk allemaal gezien heeft. Kijk mensen in het Midden-Oosten niet recht in de ogen. Men vindt dit zeer onbehoorlijk. Nog erger is het als u de zolen van uw schoenen laat zien. Iemand slaan met de zool is de grootste belediging. Zeg zo min mogelijk nee; weigeren doet u in principe nooit, draai er liever omheen. Accepteren van een aanbod doet u pas bij de tweede of derde keer aandringen, om niet als hebbelijk of onfatsoenlijk te boek te komen staan.

Mocht u de shisha krijgen aangereikt weiger dan eerst een keer en daarna zeker niet. Deze waterpijp kan gevuld worden met ondermeer appelcider en wordt via een mondstukje geïnhaleerd. In principe heeft iedereen zijn eigen mondstukje. Ondertussen blijft u groene thee drinken. Sta niet te snel op!

Veel moslims zien westerlingen in blote en strakke kleding als zedeloos. Bovendien vinden zij veelal dat mannen de vrouwen te weinig beschermen door hen alleen over straat te laten gaan en ze bij het minste of geringste aan te raken. Arabieren zingen vrouwen toe als mannen, om hun respect te tonen. Vrouwen leven thuis en zijn daar veelal de baas. De mannen praten onderling in een koffiehuis. Arabieren zijn nooit alleen. Privacy kennen ze feitelijk niet. Vrienden en familie zien elkaar veel. Loyaliteit aan de familie, eer, reputatie en waardigheid zijn het grootste goed.

Arabieren durven niet in de toekomst te kijken, omdat het lot niet door de mens wordt bepaald. Afspraken maken is dan ook moeilijk. In het recht geldt in het Midden-Oosten veelal datgene wat beoogd is en minder dat wat gedaan is. Nog sterker dan bij ons draait het in het Midden-Oosten om persoonlijke relaties. Omkopen, of liever: een tussenpersoon belonen, is vrij normaal.
Zie ook: ramadan