Het Blauwe Boekje

Stijlgids voor de levensgenieter

Rouw

In de 19e eeuw werd rouw verpakt in uitgebreide en complexe rituelen. Zo lieten bijvoorbeeld de diepte van de band om een mannenhoed en de grootte van de zwarte rand op het schrijfpapier de omgeving tot op de millimeter zien welke fase de rouw had bereikt. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak vielen er in korte tijd zo veel doden, dat er voor deze uitgebreide rituelen geen tijd meer was. Het rouwen werd gesimplificeerd. De officiële rouwtijd varieert nu van drie minuten tot drie jaar. Anders gezegd: rouwen is een privézaak en de rouwtijd bepaalt iedereen zelf. Na het overlijden van iemand van het koninklijk huis kan de regering besluiten tot officiële rouw. Hierbij hangen vlaggen halfstok en worden officiële festiviteiten afgezegd of krijgen een soberder karakter. Hofrouw wordt aangenomen bij overlijden van bevriende monarchen. Tijdens de rouw kan vaak een condoleanceregister worden getekend op ambassades of op internet.

De laatste jaren zien we steeds vaker excessieve publieke rouw, zoals begon bij het overlijden van Lady Diana, Pim Fortuyn, Guusje Nederhorst, André Hazes en, curieus genoeg, bij diverse geliquideerde criminelen. Door het gebrek aan religie en hechte familiebanden heeft men zich op het rouwen gestort. Onbekenden gaan vaak nog verder in hun geveinsde verdriet dan direct betrokkenen. En dan wordt het eng. Minuten stilte die in acht worden genomen, stille tochten, internetcondoleances: het lijkt op respect betuigen, maar het komt neer op cynische en egoïstische aandachttrekkerij. Rouwen is een evenement geworden, zoals een voetbalwedstrijd of een zomercarnaval. Ook onder politici is het een sport als eerste medeleven te uiten, soms zelfs nog vóór een toekomstig lijk zijn laatste adem heeft uitgeblazen. We laten graag aan iedereen zien dat we een hart hebben, maar die emotionele betrokkenheid heeft de laatste jaren niet geleid tot een stijging van donaties aan goede doelen. Door deelname aan dit soort excessen doet u niemand een plezier, behalve uzelf.