Hoeveel fooi geeft u in een restaurant of op een terras?

Geeft u fooi in de horeca? En zo ja, hoeveel?