Taboes

Sex, Geld, Politiek en Geloof zijn precaire onderwerpen die je beter maar niet aan kan snijden als je voor de eerste keer bij je schoonmoeder op bezoek bent of tijdens de introductieronde in de werkkring. Taboes zijn als kledingstukken; de omgeving bepaalt de dresscode. Hoewel drugs deels gelegaliseerd zijn, is drugsgebruik niet iets waarmee u te koop loopt of waarvan u anderen beticht. Ook alcoholverslaving of alcoholgebruik valt hieronder. Auto’s,

Continue reading…