Waarom zijn wij zo snel verongelijkt?

Zijn we bang niet serieus genomen te worden? Hebben we te weinig tijd om enige nuancering aan te brengen? Willen we overal een mening over hebben? Vertrouwen we mensen niet? Zijn we verleerd wat communiceren is? Of licht het in eerste instantie aan de zender waarop we reageren? Neemt hij wel voldoende tijd om contact te maken en de intentie duidelijk te maken? Nemen we te weinig eigen verantwoordelijkheid en

Continue reading…