Juichende teams winnen vaker

Voetbalteams die een doelpunt uit een penalty groots vieren, winnen vaker de wedstrijd. Blijkbaar wordt de spirit vergroot en het gevoel van onoverwinnelijkheid gevoed. Dit pleit voor meer champagne op de werkvloer. Elk (Pyrrus)overwinning moet gevierd worden. De Nederlandse champagne consumptie is het afgelopen decennium gegroeid, maar kreeg in 2009 een klap. Helaas. Als we voldoende champagne hadden gedronken hadden we ons in ieder geval beter gevoeld.